Home
  Sitemap
  stap 1
  stap 2
  Stap 3
  stap 4
  stap 5
  Stap 6
  Stap 7
  Print Pagina
  Nieuw
  Gastenboek
  Contacteer ons
Welkom bij Geneapage Factory
   
 

Stap 4: Frames ?

Na de "tabellenpagina" ligt het voor de hand dat we even naar pagina's met frames kijken. Beide soorten pagina's lijken immers erg op elkaar, maar ze zijn in wezen heel verschillend. Bij de tabellenpagina gingen we uit van dit voorbeeld.

We wilden drie zones definiëren op de pagina : één voor het paginavaandel (zone 1), één voor de navigatie-elementen (zone 2) en één voor de tekst (zone 3).

We losten het probleem op met tabellen, maar het kan ook anders. Door frames te gebruiken voor elk van de gebieden, zal elk van die gebieden zich gaan gedragen als een zelfstandig venster, waarin een eigen HTML-bestand kan geplaatst worden. Om frames te gebruiken moet je eerst een frameset aanmaken.

Een frameset is een HTML-bestand dat verantwoordelijk is voor de verdeling van het beeldscherm in framesecties. Een eenvoudig frameset voor een verdeling van het beeldscherm in drie zones zoals in het schema gaat in HTML ongeveer als volgt :

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Frameset</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="100,*">
<FRAME SRC="boven.htm" NAME="boven">
<FRAMESET COLS="20%,*">
<FRAME SRC="links.htm" NAME="links">
<FRAME SRC="rechts.htm" NAME="rechts">
</FRAMESET>
<BODY>
Uw browser ondersteunt spijtig genoeg geen frametechniek.
</BODY>
</HTML>

Hierbij horen enkele bemerkingen :

1. De eigenlijke frameset bevindt zich tussen de <HEAD>- en <BODY>-tag.
2. Er werden een horizontale zone en twee kolommen gedefinieerd, gescheiden door strepen. De instructie <COLS> betekent dat je met kolommen wilt werken. De linkerkolom beslaat 20% van de breedte van het beeldscherm. De rechterkolom gebruikt de rest van de breedte. Je kunt meer kolommen definiëren door de breedtes na elkaar op te sommen en ze van elkaar te scheiden met een komma (bv. COLS="20%,20%,*").
3. De tekst in het <BODY>-gedeelte wordt bij een browser die frames kan weergeven niet zichtbaar, want de browser laadt dan onmiddellijk de pagina's links.htm en rechts.htm. De tekst is dus bedoeld voor bezoekers die gebruik maken van browsers die geen frames ondersteunen.

Tips & Trucs
1. Maak niet overdreven gebruik van frames. Frames zijn nog altijd behoorlijk omstreden, omdat niet alle browsers frames ondersteunen en omdat krappe beeldschermen bij gebruik van frames nog eens ingeperkt worden. Bovendien leveren te ver doorgedreven frametechnieken rommelige pagina's op.
2. Geen enkele WYSIWYG-editor kan behoorlijk met frames omgaan. Het opmaken van framepagina's levert altijd risico's op.
3. De HTML-pagina's die door PRO-GEN aangemaakt worden, zijn framepagina's (zie Stap 2). Als je een pagina wilt met twee frames (naamindex en tekst) gebruik je FRAME2.HTM; wil je drie frames (keyindex, naamindex en tekst), dan gebruik je FRAME3.HTM.