Home
  Sitemap
  stap 1
  stap 2
  Stap 3
  stap 4
  stap 5
  Stap 6
  Stap 7
  Print Pagina
  Nieuw
  Gastenboek
  Contacteer ons
Welkom bij Geneapage Factory
   

Stap 4: Lettertjes kiezen

Je website bestaat voor 95 % uit tekst. De opmaak van de tekst verdient dus onze volle aandacht. Als webdesigner kun je zelf bepalen welke lettertypen je gebruikt. De leesbaarheid en de expressiviteit van een lettertype moeten bij die keuze de belangrijkste norm zijn, want niet ieder lettertype past bij iedere tekst.
Als webdesigner moet je daarenboven bestaande tradities niet doorbreken. Die traditie wil dat schreefloze letters, zoals Arial, Helvetica en Futura, goed passen bij technische teksten met een zakelijke inhoud. Letters met een schreef, zoals het bekende lettertype Times, kunnen bij grote en lange teksten beter gelezen worden. De afzonderlijke letters staan meer met elkaar in verband, waardoor de tekst vloeiender te lezen is.

Schreefletters
voorbeeld Times
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Schreefloze letters
voorbeeld Arial
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

De moderne tijd heeft, vooral na de opkomst van de computer, een heleboel nieuwe lettertypes opgeleverd, die tot de sier- en fantasietekens behoren, maar amper geschikt zijn voor de weergave van langere teksten. Ze kunnen eventueel wel nuttig zijn bij de opmaak van koppen.

Moderne lettertypes
voorbeeld Broadway

The quick brown fox jumps over the lazy dog.
Moderne lettertypes
voorbeeld Haettenschweiler
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

De kans is niet denkbeeldig dat je de voorbeeldzinnen uit vorig kadertje helemaal niet te zien krijgt. Dit is afhankelijk van de vraag of je het betreffende lettertype op je pc hebt. Is dit niet het geval, dan gebruikt je browser automatisch het standaardlettertype. Dit brengt ons bij de volgende tip.
Geef een alternatief lettertype op voor het geval de pc van de bezoeker het lettertype niet zou herkennen. Doe dit met de volgende HTML-TAG :

<FONT FACE="American Typewriter Medium BT, Courier New">

Deze instructie zorgt ervoor dat de browser eerst probeert het eerste lettertype te gebruiken en als dat niet lukt, gebruik maakt van het tweede. Pas als ook die mogelijkheid niet bestaat, wordt het standaardlettertype van de pc ingeschakeld. Op die manier wordt verhinderd dat mooie lay-outs verknoeid worden door het kiezen van het verkeerde lettertype. Maar het is ook duidelijk dat je als designer dat gevaar best niet loopt en courant gebruikte lettertypes toepast.

Tips & Trucs
1. Gebruik niet teveel lettertypes. Je hoeft niet te laten zien over welke typografische mogelijkheden je wel beschikt en dat je een meester bent met de <FONT>-tagtrukendoos. Hou het sober: het is perfect mogelijk een website te bouwen met slechts twee of drie lettertypes.
2. Gebruik een fontgrootte (<FONT SIZE>) die een voor iedereen leesbaar resultaat oplevert. Meestal is de fontgrootte 3 (12 p) voor dit doel het meest geschikt.
3. Maak liefst geen gebruik van de <BLINK>-tag: zinnen die je met deze tag bewerkt zorgen er enkel voor dat de aandacht van de lezer voortdurend naar deze knipperende tekst gaat en dat werkt storend bij het lezen van de rest van de tekst.